Zkoušky

 
ČESKÝ ŠAMPIÓN PRÁCE

22.9.2013 MFTR Nezdřev

I.cena  CACT

V neděli jsem se s Terrkou vypravila na MFTR - kachny. Překvapilo mně, že na volno jsme chodili již od aut. Na prvním rybníku jsme příležitost k přinesení neměli. Ke konci leče měli psi postupně proslídit rákosí, zda nějaké kachny nevyženou.

Druhý rybník byl menší. Dostali jsme místo na hrázi. Zde jsme šli nejdříve doslídit křídlovanou kačenu pod břízami, potom Terry přinesla kachnu z hluboké vody- byla celkem daleko od břehu, ale Terry ji přinesla na jeden povel, a nakonec jsme dostali dohledávku kachny v rákosu. Její práce byla rychlá a přesná.

Při třetí leči jsme neměli příležitost k přinesení kachny - zkouška na klidy pro Terry a mojich nervů. Leč byla ukončena. Přesunuli jsme se na druhou stranu, kde byly kachny na hladině - celkem daleko. Terry přinesla jednu kachnu opět pouze na jeden povel - dělala mi holka radost.

Po svačince jsme šli na další. Zde jsme stáli s boku rybníka ve stráni - krásné místo. Zde Terry přinesla opět kachnu z hlubové vody - celkem daleko, ale zase na jeden povel. Práce Terky se rozhodčím moc líbila. Když jsem šli k autům, tak na hrázi byla spadnutá jedna kachna, Terrka ji měla najít a přinést. Byl to podle mně chyták, protože psi lákala voda. Terka taky nejdřív chtěla jít do vody, tak jsem si ji připískla a znovu jsem ji poslala vpřed hledat a za chvilinku ji už nesla.

Na poslední leči jsme již neměli příležitost k přinesení. Byla jsem ráda, že Terry celý den vše useděla, uchodila a skvěle přinesla - tři dohledávky a tři kachny z vody. Rozhodčím se práce Terky moc líbila a poslali nác do rozstřelu.

První kychnu Terry přinesla na první povel. Ale protože jí pořád lákal trs keře - tak jsem se tam podívala a ona tam křídlovaná kachna - seděla a dělal, že tam vůbec není. Upozornila jsem na ni rozhodčí, kteří je vzali. Když jsem vyslala Terku pro druhou kachnu, tak skočila do vody a najdnou hned byla s kachnou z vody. Pod hrází totiž byla kachna, kterou Terka cítila a hned jí vzala. Vůbec jsem o ní nevěděla -záměna kusu. Na poslední kus jsem popošli ke stromům, měla jsem jít pro kachnu, která byla u hráze. Terry ovšem po vyslaní to zlomila pod stromy a během vteřiny mi nesla kachnu - vítr šel z pod stromů a tak ji dostala do nosu - záměna. Díky těmto chybám jsme obsadili čtvrté místo - ale já jsem byla s prací Terky spokojená. Pro myslivost je skvělá samostatnost dohledávek. Je skvělé, když pes pracuje a nosí kachny, o kterých páníček neví.

Terry ukončila MFTR v I.ceně a s titulem CACT - čímž splnila poslední podmínku por získání titulu ČESKÝ ŠAMPION PRÁCE.

 

27.10.2012 Podzimní zkoušky Sloveč

I.cena   184b.  CACT

V sobotu 27.10. Lenka cvičila s Akirou na výcviku a já jsem se brzy ráno vydala s Terry na cestu na Podzimní zkoušky Sloveč - do obce Kamilov. Zde byl ráno v osm hodin sraz. Celou cestu na zkoušky pršelo a byl vítr. Předpověď na sobotu se vyplnila, ochlazovalo se a po desáté hodině se déšť změnil ve sníh. Sněžení doprovázel vítr a toto počasí vydrželo po celý den. Kvůli počasí jsme říkali, že by se měli zkoušky přejmenovat na ZIMNÍ.

Na nástupu jsem vylosovala číslo 8 - naše skupina začínala disciplínou - Kachna z hluboké vody a Vodění psa. Poté jsme se střídali s druhou skupinou, kde nás čekalo Slídění s dohledávkou. Z těchto úkolů byla Terry hodnocena čtyřkami. Poslední disciplínou před obědem byl Marking. Terry nešla přímo pro kus, ale trošku se uhnula doprava a pro bažanta šla s obloučkem - za svůj výkon Terry dostala trojku. Po obědě, kde jsme měli na výběr z guláše ze srnčího či divočáka, nás čekaly obě vlečky. Vlečky se tahaly na zasněženém poli . Díky sněhu byla dráha vlečky pěkně vidět - pro nás lidi. Většinu pejsků mělo při vypracování vlečky na zasněženém poli premiéru. Já jsem měla z vleček také trošku obavy, ale Terry je skvělá a obě vlečky vypracovala rychle a od rozhodčích získala opět čtyřky.

Celkově Terry podZIMNÍ zkoušky došla v I.ceně s 184b. a titulem CACT. Celkově skončila na 5. místě.

 

 

 13.-14.10 2012 IV. Severočeské derby

PZ 188b CACT, SZVP 125b CACT, VÍTĚZ DERBY   

V sobotu ráno jsem se vydala s Terrynkou na čtvrtý ročník Severočeského derby, které se konala v hodnidbě MS Malá Skála a Záhoří. Ráno bylo mlhavé. Když se mlha zvedla, tak na nás celý den koukalo sluníčko. Otevřel se také úchvatný pohled na okolní krajinu - kopečky, lesy v různých barvách, domečky, skály... Krása.

První den nás čekaly Podzimní zkoušky. Zkoušek se také účastnila Terrynky sestřička - Valinka. Obě holky šly spolehlivě a jako jediné došly PZ v plném počtu bodů. Boj o první pořadí PZ byl v sesterském rozstřelu - Terrynka šla pro marking o něco lépe, proto získala titul CACT a Valinka obsadila druhé místo a získala res.CACT. První den proběhl v přátelské atmosféře.  

V neděli jsme se  přesunuli do honitby sousedního MS Záhoří. Čekaly nás SZVP. Jako první jsme měli Slídění v rákosí, Hlubokou vodu a Handling. Terrynka prošla tyto disciplíny se čtyřkami. Po klidu na stanovišti se naše skupina přesunula na zbývající disciplíny. Začínali jseme Dohledávkou v rákosí, kde Terry skvěle prosídila rákos, ale kachnu přinesla až po páté minutě, čímž dostala známku tři. Rozhodčím se její práce líbila.  Na disciplíně Marking a Vodění psa, díky malým chybám, obdržela také trojky. Celkem získla 125 bodů, ale i to stačilo na první pořadí a získání titulu CACT.  Její sestřička Valinka skončila druhá a získala titul res. CACT. I tento den jsme si všichni užili a členové MS se o nás opět skvěle starali.

Celkově Terry se stala vítězem IV. Severočeského derby a její sestřička obsadila druhé místo. Obě holky se tak kvalifikovaly na DERBY 2013.

Toto Derby se mi moc líbilo a patří velké poděkování všem organizátorům, kteří se podíleli na pořádání těchto dvoudenních zkoušek.

 

30.9.2012 Podzimní zkoušky Bobrůvka

I. cena 188  CACT Vítěz zkoušek

Na Podzimních zkouškách v Bobrůvce jsem byla s Akirou. Protože se mi terény i organizace zkoušek moc líbily, tak jsem letos na tyto zkoušky přihlásila Terry. Využila jsem situace, že jsem od pátkukousek od místa konání.

V pátek se Terry účastnila soutěže IRON RETRIEVER, v sobotu cvičila na víkendovém výcviku NICE FRIEND handling a klidy a v neděli jsem na ni připravila Podzimní zkoušky v Bobrůvce. byla jsem zvědavá, jak to všechno zvládne.

Na zkoušky nastupovalo 18 psů - z toho bylo pět flatů. Počasí nám po celý den přálo - třebaže předpovídali déšť, tak celý den bylo slunečno.

S Terry jsem začínali na vlečce pernaté a markingu. Potom jsme se přesunuli na vlečku srstnaté a chůzi u nohy. Jako poslední disciplína nás čekalo slídění a kachna z hluboké vody.

Terry celý den plnila své úkoly skvěle. zkoušky prošla s plným počtem bodů - 188. Ještě jeden pejsek měl plný počet bodů - a tak jsme šli do rozstřelu. Disciplína zkoulená pro rozstřel bala Marking, kterou Terry zvládla lépe a stala se tak Vítězkou Podzimních zkoušek v Bobrůvce.

Mám z Terry obrovskou radost -je to "malá" šikulka.

22. - 23.9.2012 MVZPR Kolence

III.cena  337 bodů

Předposlední víkend v září jsem se zúčastnila s Akirou i Terry MVZPR Kolence 2012.

V sobotu ráno jsme nastoupili na  VODU. Začínali jsem "Dohledávkou v rákosí", potom následoval "Handling" a "Kachna z hluboké vody". Nakonec nás čekala "Chůze u nohy" na břehu rybníka. Akira obdržela za všechny disciplíny ohodnocení - 4. Terry měla také samé čtyřky- kromě jedné trojky z chůze u nohy.

V druhé části sobotního dne jsme se vydali na POLE. "Vlečky s pernatou" zvládly holky bez problémů. Potom následoval "Slídění", kde Terry dostala za tři a Akira dokonce za dva. Akiru na sousedním poli zaujali ptáci, které musela prohnat a potom bez nějakého slídění došla pro oba kusy. Dále jsme šli na "Navádění na dva kusy pernaté", které Aki i Terry zvládly za čtyři. Polní disciplíny jsem zakončovali "Markingem". Terry skvěle šla pro kus a dostala za čtyři, ale Akira se šla podívat na hromadu sena a potom teprve pro kus a dostala ohodnocení za dva.

Poslední disciplínou dne byl "Klid na stanovišti". Obě holky jsem měla na volno a dostaly za čtyři.

V neděli ráno jsem šli na VELKÝ LES - barvy. Prní šla Terry - berva číslo jedna. Za "Následování" a "Práci na pobarvené stobě" dostala čtyřku. Na Akiru zůstala barva číslo čtyři, kde jednou sešla do paseky a rozhodčí nás musel vrátit. Celkově zíslala z "Následování" za tři a z "Práce na pobarvené stopě" za čtyři.

Po obědě nás čekal "jen" MALÝ LES. Začínali jsme "Dohledávkou dvou kusů srstnaté". Terry pracovala a hledala, ale prvního králíka mi přinesla až v osmé minutě a druhého dokonce až ve dvanácté minutě. Byla jsem moc ráda, že mi oba dva Terry nakonec donesla a disciplínu splnila. Rozhodčí už přestávali věřit s narůstajícími minutami bez kusu, že přes tuto disciplínu projdeme. Dostali jsem z tohoto úkolu za dva a ještě Terry obdržela dvojku z Poslušnosti a ovladatelnosti v lese, za množství povelů, které jsem jí dávala. Akira tuto disciplínu zvládla za čtyři. Za "Odložení" a "Vlečku srstnaté" obdržely holky za svojí práci čtyřky.

Byla jsem moc ráda, že Aki i Terry tyto MVZPR zvládly.

Akira získala titul "U"  - II. cena 335 b

Terry zíslaka III. cenu 337 b

 

15. - 16.9. 2012 MVZPR Zlín

II. cena 344 bodů  NEJLEPŠÍ LES

V polovině září pořádá Reriever klub již tradičně MVZPR  ve Zlíně. Protože kamarádky říkaly, že zkoušky jsou vždy skvěle připraveny a probíhají v dobré náladě, tak jsem se rozhodla, že se přihlásíme.

Počasí nám po oba dva dny přálo. Nepršelo a teplota byla tak akorát. Zkoušky byly plně obsazené - startovalo 24 pejsků.

Na Terry zůstalo při losování číslo 24. V sobotu nás čekal LES. Hned ráno byla disciplína "Klid na stanovišti", kterou bohužel dva pejsi nepřestáli a vypadli. Potom jsme pokračovali na tzv. "Malý les", kde jsme nejdříve měli disciplínu "Odložení" a potom následovala "Dohledávka dvou kusů srstnaté ve čtverci". Terry byla úplně úžasná a oba kusy mi přinesla za 1:15 min. Následovala "Vlečka srstnaté" a "Chůze u nohy". Po ukončení této skupiny jsme se přesunuli na tzv. "Velký les", kde na nás čekalo "Následování" a "Práce na pobarvené stopě". Všechny sobotná disciplíny Terry zvládala úžasně - dostala samé čtyřky včetně všech pomocných.

V neděli ráno jsme nastoupili na "Vlečku pernaté" a VODU. Vodní discilíny jsme začínali "Kachnou z hluboké vody", po které následoval "Handling-navádění na dvě kachny". Páni rozhodčí to vymysleli skvěle. Levou kachnu hodili do místa, kde předtím psi nosili kachnu z hluboké vody a druhou kachnu hodili víc v pravo - nebyla moc vidět, schovávala se za větve stromů. Samozřejmně chtěli přinést nejdříve tu pravou kachnu a potom kachnu levou. Byla jsem moc ráda, Terry mně poslecha a kachničky mi přinesla ve správném pořadí. Práci na vodě jsme zakončili "Dohledávkou pohozené kachny", kterou Terry opět zvládla skvěle. Z první poloviny dne jsme si zase odnášeli samé čtyřky. Blížilo se poledne a únava na pejsky již začala dolehat. Nás čekala poslední část dvoudenního "maratonu" - POLE. Tuto část jsme začali "Naváděním na dva kusy pernaté". Terry přinesla kusy ve správném pořadí. První kus přinesla celkem dobře, ale na druhý jsem ji musela několikrát vysílat. Vždy se zastavila, přihližně v půce v zdálenosti, a toto místo si ověřiala a potom se vracela ke mně. Nakonec jsem ji navedla i ke druhému kusu, který mi zdárně donesla. Za tuto práci Terry dostala trojku a pomocnou známku jedna z Poslušnosti na poli. Což nás rovnou vrhlo do druhé ceny. Potom nás čekalo "Slídění s dohledávkou". Terry celý úsek proslídila skvěle, pěkně reagovala na povely. Jakmile objevila králíka, tak ho bez přemýšlení bafla a nesla ho paničce. Jaké bylo moje zděšení, když asi jedne a půl metru přede mnou se zastavila a začala ho pokládat. Nejdříve jsem nechápala proč, protože doposud nic takového neudělala. Jakmile ale uvolnila úchop, tak jsem byla zděšená - z její mordy vylétlo asi dvacet masařek. DĚS!!! Nevěděla jsem co mám dělat. Pan rozhodčí to sice viděl, ale neřekl vůbec nic. Tak jsem jí dala opětovné povely na aport. Za toto jsme dostali pomocnou známku z přinášení ze srstnaté - jedna.  Zkoušky jsme zakončili disciplínou "Marking". Zde Terry skvěle šla přímo pro bažanta a její práce byla ohodnocena poslední známkou dne - čtyřkou.

Tyto zkoušky se mi doopravdy líbily. Byly skvěle zorganizované a na pěkných terénech. Za to samozřejmně patří velký dík všem, kteří se na přípravě a zajištění bezproblémového průběho zkoušek podíleli. Z celkového počtu 24 psů, 8 psů prošlo v první ceně, 8 psů ve druhé a 3 ve třetí. Pět pejsků bohužel zkoušky nedokončilo.

Terry své první MVZPR zvládla, dokončila je ve druhé ceně s počtem 344 bodů, NEJLEPŠÍ LES. Kromě dvou trojek /Navádění na dva kusy pernaté a Přinášení srstnaté/ a jedné dvojky /Poslušnost na poli/, obržela za svojí práci samé čtyřky. Velké poděkování patří Martinu Luňákovi a jeho lovecké školičce NICE FRIEND, která nám moc pomohla při výcviku. Zde je odkaz na první výcvik Terrynky: www.youtube.com/watch?v=q9Fj4Z8rLXw . MARTINE DÍKY!!!

 

18. -19.8. MZPR ČERTOVO BŘEMENO, Tábor

I. cena 187 bodů  res.CACT

O víkendu - 18. a 19.8 Retriever klub pořádal na okrese Tábor Mezinárodní zkoušky přinášení retrieverů. Na těchto zkouškách jsem byla s Akirou i v roce 2011 a moc se nám zde líbilo. Blanka Novotná - pořadatelka zkoušek - má zkoušky skvěle připravené.
 
Nejdříve jsem přihlásila Akiru, týden před zkouškami jsem dohlásila ještě Terrynku. Na víkend hlásili teplé teplé počasí v sobotu 28´C a v neděli dokonce 32´C. Byla jsem zvědavá, jak to všichni zvládneme, jak budou holky pracovat, když povedu obě dvě. Já sama jsem nikdy na zkouškách dva psy nevedla.
 
V sobotu ráno na zkoušky nastoupilo 23 pejsků. Zkoušky byly náročné a samozřejmě velmi teplé počasí udělalo taky své. Zkoušky dokončilo celkem 13 pejsků - z toho pouze sedm pejsků v první ceně.
 
Akira a Terry si vedli skvěle po oba dva dny.
 
Akira zkoušky dokončila pouze s jednou trojkou, jinak se samými čtyřkami. Celkově obsadila třetí místo. zkoušky dokončila v I. ceně s počtem 201 bodů a získala titul CACT. Byla jsem moc ráda, protože tím Akira splnila všechny podmínky pro udělení titulu ČESKÝ ŠAMPIÓN PRÁCE. Jsem moc ráda, že to Akira dokázala. Za to  také musím poděkovat Martinu Luňákovi a jeho lovecké škole NICE FRIEND. Vzpomínám si na naše první setkání. Když jsem k němu přijela na první víkenďák. Byla jsem přesvědčena, že Akira má skvělý aport, ale Martin mě při první cviku vyvedl z tohoto mého omylu.   
 
Terry byla také moc šikovná. Celkově obsadila šesté místo. Dostala čtyři trojky jinak samé čtyřky. Zkoušky dokončila v I. ceně a spočtem 187 bodů a získala titul res. CACT.

 

11.8. - 12.8. VÍTĚZKA POHÁRU SVĚTA MYSLIVOSTI

12.8. Specilání zkoušky z vodní práce I.c 136 b. CACT

11.8. Podzimní zkoušky  I.cena 184b.  CACT

9. ročník POHÁRU SVĚTA MYSLIVOSTI se konal 11 a 12.8. v Kosičkách OMS Hradec Králové. Zkoušky byly po oba dva dny plně obsazeny. V sobotu všichni psi dělali Podzimní zkoušky. Terry šla elý den skvěle - jenom trošku zaškobrtla při chůzi u nohy, kde dostala dvojku. Jinak všechny ostatní disciplíny ukončila ve čtyřkách. Celkově získala z Podzimních zkoušek I. cenu a 184 bodů, což jí zajistilo 1. místo zkoušek a titul CACT. Měla jsem velkou radost.

V neděli nás čekaly Speciální zkoušky z vodní práce. Terry šla celý den zase úžasně. Na dohledávku kachny v rákosí měl každý pejsek svůj vlastní úsek. Terry měla kachnu přinesenu za dvě minuty. Potom jsem se dozvěděla, že na tomto úseku pejsek, který šel v první skupině böhužel vypadnul, protože pohozenou kachnu nedohledal. Byla jsem moc ráda a Terrka tím prokázala zase svůj nos a chuť kachničku najít. Tento den jsem získali plný počet budů. Plný počet bodů měl ješřtě jeden pejsek - také flat- a s ním jsme byli v rozstřelu - Terrka disciplínu navádění na dvě kachny zvládla bez zaváhání a bez ztráty "kytičky". Terrka se stala opět vítězem zkoušek a získala další titul CACT.

Naše malá Terry tak ve svých sedmnácti měsících vyhrála 9. ročník POHÁRU SVĚTA MYSLIVOSTI.

 

Speciální zkoušky z vodní práce Bříšťany 

27.7.2012 I.cena 136b. CACT

Poslední víkend v červenci pořádal KCHLS Východočeské derby retrieverů v Bříšťanech - OMS Hradec Králové. V sobotu všichni pejsci skládali první část – Speciální zkoušky z vodní práce. Terrka si vedla ve všech disciplínách skvěle a zkoušky dokončila s plným počtem bodů. Ještě jeden pejsek měl plný počet bodů – náš kamarád golden Snoopy. Čekal nás roztřel o první místo zkoušek disciplínou – navádění na dvě kachny na vodě. Terry zaměnila bohužel kachnu a proto Speciální zkoušky z vodní práce vyhrál Snoopy a naše maláTerry obsadila nádherné druhé místo a získala svůj druhý titul CACT.  

V neděli nás čekali Podzimní zkoušky.  Pro Terrku to byly první Podzimní zkoušky. Terry přes to procházela disciplíny Podzimních zkoušek skvěle.  Kromě jedné trojky – z markingu – dostala samé čtyřky. Skvěle vypracovala vlečku s pernatou - běžela přesně po stopě vlečeného bažanta na konci vzala kus a obratem mi ho nesla. Bohužel na předposlední disciplíně - Slídění s dohledávkou – po krásně předvedeném slídění - dostala pochvalu od rozhodčích-  již Terka neměla dost sil a bažanta nedohledala a zkoušky ukončila nezdarem.

Výsledky:www.kchls.cz/index.php/component/content/article/38-kompletni-prehledy/305-vc-derby-2012

 

  

   

Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů Jevany

24.6.2012     I.cena 131 bodů  titul CACT

V neděli ráno jsme se vydali s naší "malou" Terry na zkoušky z vodí práce do Jevan. Pro Terrynku to byly první lovecké zkoušky pro loveckou upotřebitelnost, aby mohla chodit od září na hony. Celý den bylo krásné letní počasí. Zkoušky byly velice pěkně připraveny a na pěkných, ale náročných terénech. Z celkového počtu 18 pejsků bylo 6 flatů, 6 labradorů a 6 goldenů. Dokonce se flati nalosovali do jedné skupiny. Naše skupina začínala Prací v rákosí a dohledávkou. Rákosí zde bylo pěkně vysoké a husté, kolem něj byly vysoké kopřivy. Terry pracovala celé zkoušky velice pěkně. získali jsme jednu trojku z práce v rákosí. Pani rozhodčí říkala, že chodila pěkně, ale měla by chodit ještě více dopředu - to se ale praxí zlepší. Druhou trojku jsme dostali z disciplíny Chování na stanovišti - protože to bylo pro Terrynku první projití touto disciplínou na zkouškách, tak jsem ji nechala na vodítku - ale Terrynka byla skvělá i zde, ležela celou dobu pěkně v klidu. Z ostatních disciplín byla hodnocena čtyřkami - získala 131 bodů/z 136. Celkově Terry obsadila 3. místo a získala svůj první titul CACT. Jsem velice ráda, že jse zkoušky zvládli -  zkoušky totiž byly velice náročná, protože z celkového počtu osmnácti pejsků šest zkoušky nedokončilo.  

 

WT CUP Tábor - třída E  - 65b ze 100b

V sobotu jsem se s Terry zůčastnila soutěže pořádané Retriever sportem - WT cup Tábor. WT cup byl posuzován rozhodčími z Walesu - Markem a Jamiem Bettinsony. Z celého dne jsem byla nadšená. Terry i přez malá zaváhání prošla celou soutěží úspěšně, z celkového počtu 100 b získala 65. Měla jsem obrovskou radost z její práce. Moc mně potěšilo i jednání rozhodčích - posuzovali přísně, ale sporavedlivě. Snažili se, aby si celý den užili všichni zůčastnění -vůdci i pejsci. Patří jim za to velký dík. Videa z WT cupu jsou v sekci fotografie.

 

28.9.2011  KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH RETRIEVERŮ  TUŘANY

 

Ve středu 28.9.2011 byl volný den - státní svátek a KCHLS pořádal Klubové zkoušky vloh slídičů a retrieverů. Protože je naše malá Terry moc šikovná, tak jsem ji přihlásila. Začínali jsem disciplínou marking - kde přinášela kachnu. Terrynka čekala osm vteřin a potom se rozeběhla pro aport. To čekání se jí asi zdálo moc dlouhé a vydala se pro svůj oblíbený aport bez mého povelu. Kachnu našla hned a skvěle mi ji předala. Za marking dostala kvůli vyběhnutí před limetem jedničku, což nás zařadilo do třetí ceny, z přinášení malou čtyřku. To bylo ale její první a poslední zaváhání. Stopu vůdce vypracoval rychle a neomylně. Měla velkou radost, že nás našla. Potom byla chůze u nohy. Za chůzi u nohy jsem dostali trojku. Pak následovala poslední disciplína hluboká voda, kde opět přinášela kachničku. Tato disciplína se dělala u rybníka se strmým břehem, mně potěšilo, že Terrynka kachnu nepustila a vynesla ji bez problémů až nahoru na břeh, zde jsem ji musela dát jeden povel, protože se vydala s kychničkou za mojí dcerou Lenkou, takže jsem dostali z přinášení pomocnou trojku, celkově trojku.

Jsem ráda, že TERRY ve svých ŠESTI MĚSÍCÍCH ZVLÁDLA SVÉ PRVNÍ ZKOUŠKY  -  Zkoušky vloh. 147 b - III.cena - limitní známa marking

výsledky zkoušek: www.kchls.cz/zkousky/2011/20110928_zv_dvorska/20110928_kzv_dvorska.htm